Μεταφoρά εταιρείας σε νέα διεύθυνση

Η εταιρεία ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε. με κριτήριο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων και συνεργατών μεταφέρθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2017 σε νέα γραφεία στη διεύθυνση Αιγαίου 102,  Καλαμαριά Θεσσαλονίκης 1ος όροφος. Τηλέφωνα επικοινωνίας: (+30) […]


Συμμετοχή στο πρόγραμμα SEEMLA «Αειφορική εκμετάλλευση βιομάζας για παραγωγή βιοενέργειας από οριακές γαίες»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 3η συνάντηση της ομάδας εργασίας και το σεμινάριο (National workshop) στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος SEEMLA που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη στις 08 & 09/11/2016. Στην συνάντηση συμμετείχε και ο εκπρόσωπος της εταιρείας μας κ. Νικόλαος […]


Το πρόγραμμα BioEUparks στα 4 καλύτερα του προγράμματος «Intelligent Energy Europe»

Το πρόγραμμα BioEUparks «Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της στερεάς βιομάζας στα Πάρκα της Ε.Ε.», στο οποίο συμμετείχαν ως εταίροι το Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. και ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης και […]