Ανθρώπινο δυναμικό


Η οργανωτική δομή της εταιρείας περιλαμβάνει τις ομάδες Διοίκησης και Υλοποίησης. Η πρώτη ομάδα αποτελείται από τους δύο ομόρρυθμους εταίρους της ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τον Οικονομικό και Τεχνικό Σχεδιασμό σε επίπεδο εταιρείας αλλά και έργου.

Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει το σύνολο του στελεχιακού δυναμικού της εταιρείας, το οποίο κατανέμεται σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο βρίσκονται οι υπεύθυνοι υλοποίησης έργων και ο υπεύθυνος διαχείρισης υλικολογισμικού, ενώ στο δεύτερο το προσωπικό υποστήριξης.

Εταίροι:

Ονοματεπώνυμο Θέση Εκπαίδευση
Νικόλαος Γούναρης Ομόρρυθμος εταίρος & Διαχειριστής/ Τεχνικός Διευθυντής & Υπεύθυνος δασοτεχνικών έργων Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος
Κωνσταντίνος Κόντος Ομόρρυθμος εταίρος & Διαχειριστής/ Οικονομικός Διευθυντής & Υπεύθυνος περιβαλλοντικών έργων Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος
Νικόλαος Κόνιαρης Ομόρρυθμος εταίρος Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος

Στελεχιακό δυναμικό:

 

Ονοματεπώνυμο Θέση Εκπαίδευση
Δέσποινα Μαρία Βλαχάκη Υπεύθυνη οργάνωσης και υλοποίησης έργων – Ειδικός ΣΓΠ Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος, M.Sc. Προστασίας της φύσης & Διαμόρφωσης Δασικού Τοπίου
Λάμπρος Παπαλάμπρος Υπεύθυνος οργάνωσης και υλοποίησης έργων – Ειδικός ΣΓΠ & Τηλεπισκόπησης Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος, M.Sc. Διαχείρισης Φωτογραμμετρικής Παραγωγής και Τηλεπισκόπησης σε περιβάλλον ΣΓΠ
Ηλίας Δημητριάδης Υπεύθυνος οργάνωσης και υλοποίησης έργων – Ειδικός ΤΠ & ΣΓΠ Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, M.Sc. Πληροφοριακών Συστημάτων
Δρ. Αιμιλία Κοντογιάννη Υπεύθυνη οργάνωσης και υλοποίησης έργων Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος, M.Sc. Προστασίας της φύσης & Διαμόρφωσης Δασικού Τοπίου, Ph.D. Δασολογίας
Άννα Αργυρούδη Ευρωπαϊκά & Περιβαλλοντικά Προγράμματα Βιολόγος, M.Sc. Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων
Ρολάνδα Φρανσές Τεχνικό προσωπικό/ Διοικητική υποστήριξη & Βάσεις δεδομένων Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος
Ελένη Λουκάκη Τεχνικό προσωπικό/ Γραμματειακή υποστήριξη & Περιβαλλοντικά προγράμματα Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος,  M.Sc. Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων
Λευτέρης Μυστακίδης Τεχνικό προσωπικό/ ΣΓΠ & Δασικές και τεχνικές μελέτες – εργασίες Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος

 

 

 

Η εταιρεία έχει επίσης εδραιώσει ένα δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών σε αντικείμενα που άπτονται των τομέων της επαγγελματικής της δραστηριότητας.