Έναρξη του προγράμματος LIFE GrIn «Προώθηση της ενσωμάτωσης πράσινων υποδομών στον αστικό ιστό για τη βελτίωση της κυβερνητικής σε σχέση με την κλιματική αλλαγή στις πόλεις»

Το πρόγραμμα LIFE αποτελεί το βασικότερο μέσο χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του περιβάλλοντος. Κύριος στόχος του είναι η συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη και η επίτευξη των σκοπών και στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», στηρίζοντας την εφαρμογή του […]


«Ανάπτυξη ενός κοινού πρωτοκόλλου για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των πρακτικών διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή» – Επίσκεψη στην πιλοτική περιοχή

Τον Μάιο του 2018 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην πιλοτική περιοχή Vakfikebir της Τραπεζούντας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη ενός κοινού πρωτοκόλλου για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των πρακτικών διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή», το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα EuropeAid […]


Συμμετοχή στο 2ο Διεθνές Συμπόσιο του Προγράμματος SEEMLA στο πλαίσιο του EUBCE 2018

Στις 15 Μαΐου 2018 πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη το 2ο Διεθνές Συμπόσιο του Προγράμματος Seemla κατά τη διάρκεια του διεθνούς συνεδρίου EUBCE, του 26ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για τη Βιομάζα που διοργάνωσε η ETA Florence. Το συμπόσιο χωρίστηκε σε τρία τμήματα: το […]