Συμμετοχή στο πρόγραμμα SEEMLA «Αειφορική εκμετάλλευση βιομάζας για παραγωγή βιοενέργειας από οριακές γαίες»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 3η συνάντηση της ομάδας εργασίας και το σεμινάριο (National workshop) στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος SEEMLA που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη στις 08 & 09/11/2016. Στην συνάντηση συμμετείχε και ο εκπρόσωπος της εταιρείας μας κ. Νικόλαος […]


Το πρόγραμμα BioEUparks στα 4 καλύτερα του προγράμματος «Intelligent Energy Europe»

Το πρόγραμμα BioEUparks «Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της στερεάς βιομάζας στα Πάρκα της Ε.Ε.», στο οποίο συμμετείχαν ως εταίροι το Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. και ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης και […]


2ο Φεστιβάλ Ανακύκλωσης Δήμου Θεσσαλονίκης – Ημερίδα με θέμα «Δράσεις Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος»

Στις 12/5/2016 διοργανώθηκε Ημερίδα με θέμα «Δράσεις Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος» στα πλαίσια του 2ου Φεστιβάλ Ανακύκλωσης Δήμου Θεσσαλονίκης. Πραγματοποιήθηκε παρουσίαση από τον Δρ. Παύλο Συμεωνίδη, Πληροφορικό και στέλεχος της Εταιρείας μας, η οποία είχε ως θέμα την «Αρχιτεκτονική των εφαρμογών […]