Κλιματική αλλαγή


FOR CLIMADAPT

Τίτλος: 2G-MED09-117-FOR CLIMADAPT – «ADAPTATION OF THE MEDITERRANEAN FORESTS TO CLIMATE CHANGE» Εργοδότης: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου Ιδιότητα: Εξωτερικός συνεργάτης Περίοδος: 08/2012 – 05/2013 Αντικείμενο: Βελτίωση της προσαρμοστικότητας των Μεσογειακών φυσικών περιοχών στους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής, ειδικά σε […]


BIOEUPARKS

Τίτλος: Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της στερεάς βιομάζας στα Πάρκα της Ε.Ε. (BIOEUPARKS) Εργοδότης: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Ιδιότητα: Εξωτερικός συνεργάτης Περίοδος: 07/2013 – 01/2016 Αντικείμενο: Προώθηση της τοπικής διανομής της βιομάζας που προέρχεται από αειφόρο διαχείριση των δασών και των γεωργικών […]


URBAN.FOR.MA.S.

Τίτλος: Δημιουργία ολοκληρωμένου προτύπου συστήματος για την κυβερνητική στη διαχείριση της αστικής δασοπονίας και την προσαρμογή των πόλεων στην κλιματική αλλαγή (URBAN.FOR.MAS) Εργοδότης: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Ιδιότητα: Ανάδοχος (100%) Περίοδος: 12/2012 – 10/2015 Αντικείμενο: […]


Αειφορία & Κλιματική αλλαγή

Περιλαμβάνει τα έργα της εταιρείας που αφορούν περιβαλλοντικό σχεδιασμό και ανάπτυξη στο πλαίσιο της αειφορίας των φυσικών πόρων και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή ή του μετριασμού των επιπτώσεων της. Τα έργα αυτά αποβλέπουν στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων των φυσικών […]