Πρόγραμμα LIFE


LIFE99NAT Γράμμος/ Ροδόπη

Τίτλος: LIFE99NAT/GR/006498: Εφαρμογή Διαχειριστικών Σχεδίων στις περιοχές Γράμμου και Ροδόπης – Πιλοτική Διαχείριση Δασών Μαύρης Πεύκης Εργοδότης: ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ Ιδιότητα: Εξωτερικός συνεργάτης Περίοδος: 01/2000 – 12/2002 Αντικείμενο: Στόχοι του προγράμματος ήταν η βελτίωση έξι τύπων οικοτόπων προτεραιότητας και η προστασία της […]


LIFE07NAT Πίνδος/ Γρεβενά

Τίτλος: LIFE07 NAT/GR/000291 Εφαρμογή δράσεων διαχείρισης για την προστασία της καφέ αρκούδας Ursus arctos* και του οικότοπου προτεραιότητας μαύρης πεύκης Pinus nigra 9530* στη Βόρεια Πίνδο, Νομαρχία Γρεβενών Εργοδότης: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών Ιδιότητα: Εξωτερικός συνεργάτης Περίοδος: 08/2009 – 01/2010 Αντικείμενο: […]


LIFE03NAT Υγρότοπος Άγρα

Τίτλος: LIFE03 NAT/GR/000092 Υλοποίηση Μέτρων Διαχείρισης στον υγρότοπο Άγρα Εργοδότης: Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (Ε.Θ.Ι.Α.Γ.Ε.) Ιδιότητα: Εξωτερικός συνεργάτης Περίοδος: 06/2004 – 03/2005 Αντικείμενο: Σύνταξη μελέτης εγκατάστασης/αποκατάστασης της παρόχθιας βλάστησης στον πυρήνα του υγροβιότοπου Άγρα-Βρυττών-Νησίου. Οι προδιαγραφές της μελέτης καθορίσθηκαν με […]


LIFE03NAT Δάση Q. frainetto Αγίου Όρους

Τίτλος: LIFE03 NAT/GR/000093 Ανόρθωση υποβαθμισμένων πρεμνοφυών συστάδων Quercus frainetto (χνοώδους δρυός) (9280) και Quercus ilex (αριάς) (9340) σε υψηλό δάσος Εργοδότης: Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) / Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους Άθω Ιδιότητα: Εξωτερικός συνεργάτης Περίοδος: 10/2003 – 12/2006 […]