Πρόγραμμα LIFE


Ημερίδα Ενημέρωσης για το LIFE GrIn στον Δήμο Ηρακλείου

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο «Προώθηση της ενσωμάτωσης πράσινων υποδομών στον αστικό ιστό για τη βελτίωση της κλιματικής διακυβέρνησης των πόλεων» (GrIn LIFE17 GIC/GR/000029) πραγματοποιήθηκε ημερίδα ενημέρωσης (15/3/2019) στο Πειραματικό Θέατρο του Συνεδριακού Κέντρου του Δήμου Ηρακλείου. Την […]


Ημερίδα Ενημέρωσης για το LIFE GrIn στον Δήμο Αμαρουσίου

Με επιτυχία διεξήχθη στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Αμαρουσίου η 1η ημερίδα πληροφόρησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE με τίτλο «Προώθηση της ενσωμάτωσης πράσινων υποδομών στον αστικό ιστό για τη βελτίωση της κλιματικής διακυβέρνησης των πόλεων» (GrIn LIFE17 GIC/GR/000029), την […]


Παρουσίαση του LIFE GrIn στην Τουρκία

Στις 19-24 Φεβρουαρίου 2019, στην Τρίγλια της Τουρκίας, πραγματοποιήθηκε η 1η Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ανάπτυξης (European Development Institute – EDI). Τις εργασίες της συνάντησης παρακολούθησαν η Δρ. Αιμιλία Κοντογιάννη και ο  κ. Χρήστος Γεωργιάδης, υπεύθυνοι των Δράσεων του έργου […]


Εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος LIFE17 στις Βρυξέλλες

Στις 2-3 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του έργου LIFE17 για την Κλιματική Αλλαγή στις Βρυξέλλες στο κτίριο Crowne Plaza Hotel. Η εταιρεία μας, μέσω της εκπροσώπου της κ. Δέσποινας Βλαχάκη, συμμετείχε στην συνάντηση ως εταίρος του Προγράμματος LIFE […]


Έναρξη του προγράμματος LIFE GrIn «Προώθηση της ενσωμάτωσης πράσινων υποδομών στον αστικό ιστό για τη βελτίωση της κυβερνητικής σε σχέση με την κλιματική αλλαγή στις πόλεις»

Το πρόγραμμα LIFE αποτελεί το βασικότερο μέσο χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του περιβάλλοντος. Κύριος στόχος του είναι η συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη και η επίτευξη των σκοπών και στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», στηρίζοντας την εφαρμογή του […]


LIFE99NAT Γράμμος/ Ροδόπη

Τίτλος: LIFE99NAT/GR/006498: Εφαρμογή Διαχειριστικών Σχεδίων στις περιοχές Γράμμου και Ροδόπης – Πιλοτική Διαχείριση Δασών Μαύρης Πεύκης Εργοδότης: ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ Ιδιότητα: Εξωτερικός συνεργάτης Περίοδος: 01/2000 – 12/2002 Αντικείμενο: Στόχοι του προγράμματος ήταν η βελτίωση έξι τύπων οικοτόπων προτεραιότητας και η προστασία της […]


LIFE07NAT Πίνδος/ Γρεβενά

Τίτλος: LIFE07 NAT/GR/000291 Εφαρμογή δράσεων διαχείρισης για την προστασία της καφέ αρκούδας Ursus arctos* και του οικότοπου προτεραιότητας μαύρης πεύκης Pinus nigra 9530* στη Βόρεια Πίνδο, Νομαρχία Γρεβενών Εργοδότης: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών Ιδιότητα: Εξωτερικός συνεργάτης Περίοδος: 08/2009 – 01/2010 Αντικείμενο: […]


LIFE03NAT Υγρότοπος Άγρα

Τίτλος: LIFE03 NAT/GR/000092 Υλοποίηση Μέτρων Διαχείρισης στον υγρότοπο Άγρα Εργοδότης: Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (Ε.Θ.Ι.Α.Γ.Ε.) Ιδιότητα: Εξωτερικός συνεργάτης Περίοδος: 06/2004 – 03/2005 Αντικείμενο: Σύνταξη μελέτης εγκατάστασης/αποκατάστασης της παρόχθιας βλάστησης στον πυρήνα του υγροβιότοπου Άγρα-Βρυττών-Νησίου. Οι προδιαγραφές της μελέτης καθορίσθηκαν με […]


LIFE03NAT Δάση Q. frainetto Αγίου Όρους

Τίτλος: LIFE03 NAT/GR/000093 Ανόρθωση υποβαθμισμένων πρεμνοφυών συστάδων Quercus frainetto (χνοώδους δρυός) (9280) και Quercus ilex (αριάς) (9340) σε υψηλό δάσος Εργοδότης: Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) / Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους Άθω Ιδιότητα: Εξωτερικός συνεργάτης Περίοδος: 10/2003 – 12/2006 […]