Έναρξη υλοποίησης έργου για την εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του Δικτύου NATURA στην Ελλάδα

Πραγματοποιήθηκε στις 21/03/2019 η εναρκτήρια συνάντηση για την εκπόνηση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και Σχεδίων Διαχείρισης (ΣΔ) για το σύνολο των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα.

Η έναρξη σηματοδοτήθηκε από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΥΠΕΝ, της Συντονίστριας Εταιρείας ENVECO S.A. και των αναδόχων των 11 μελετών. Η ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε. συμμετείχε στη συνάντηση ως ανάδοχος της μελέτης 2 «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Ανατολικό Τμήμα: Περιφερειακές Ενότητες Σερρών, Κιλκίς, Θεσσαλονίκης & Χαλκιδικής)».

Το παρόν έργο είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη χώρα, τόσο σε σχέση με την προστασία του φυσικού της περιβάλλοντος όσο και σε σχέση με τις δεσμεύσεις της απέναντι στην ΕΕ, καθώς καλύπτει ποικίλες υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ. Η υλοποίηση του θα συμβάλλει σημαντικά στην ολοκληρωμένη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα μέσω της ουσιαστικής θεσμοθέτησης και διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών της.

Η εν λόγω σύμβαση θα ολοκληρωθεί το 2021.