Δ5-08


Τίτλος: Δ5-08: Μελέτη Κατάρτισης Δασικών Χαρτών στις προκαποδιστριακές Κοινότητες Νεοχωρίου, Επταμύλων και Λευκώνος της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Εργοδότης: Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε.
Ιδιότητα: Ανάδοχος (100%)
Περίοδος: 09/2013 – 06/2016
Αντικείμενο: Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η κατάρτιση του δασικού χάρτη σε 3 προ-καποδιστριακές κοινότητες της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της διαδικασίας κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Οι προ-καποδιστριακές κοινότητες είναι αυτές των Νεοχωρίου, Επταμύλων, Λευκώνος και οι οποίες είναι όμορες της Δημοτικής Κοινότητας Σερρών.
Παραδοτέα: Ψηφιακές πινακίδες ορθοφωτοχαρτών

Οριογραμμές ιστορικού (έτους λήψης 1945) ορθοφωτοχάρτη

Οριογραμμές πρόσφατου (έτους λήψης 2007) ορθοφωτοχάρτη

Δασικός χάρτης

Υπηρεσίες: Σύνθεση/ παραγωγή χαρτογραφικών υποβάθρων και υπομνημάτων

Φωτοερμηνεία/ Απόδοση οριογραμμών εκτάσεων επί ιστορικών ορθοφωτοχαρτών

Φωτοερμηνεία/ Απόδοση οριογραμμών εκτάσεων επί πρόσφατων ορθοφωτοχαρτών

Αποτύπωση διοικητικών πράξεων (πράξεις χαρακτηρισμού, αναδασωτέες)

Σύνταξη Δασικού Χάρτη

Δείκτες: 3 Τοπικές κοινότητες συνολικής έκτασης 4.250ha

90 διοικητικές πράξεις

Ανάπτυξη εργαλείων αυτόματης παραγωγής (generation tools) πινακίδων και ελέγχου του περιεχομένου των πινακίδων σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΚΧΑ σε περιβάλλον AutoCAD.

Ανάπτυξη εφαρμογών ΣΓΠ στην πλατφόρμα ArcGIS για την αυτοματοποίηση των εργασιών σύνθεσης δασικού χάρτη και την εξαγωγή των δεδομένων σε μορφή AutoCAD

Ανάπτυξη εφαρμογών ΣΓΠ στην πλατφόρμα ArcGIS ως πρόσθετες Εργαλειομπάρες (Add-in Toolbars) για την επεξεργασία, τον έλεγχο και τη διόρθωση χαρτογραφικών και περιγραφικών δεδομένων στις Μελέτες Δασικού Κτηματολογίου.