Σχέδιο προστασίας δάσους Αμπελικού


Τίτλος: Σχέδιο προστασίας και ανάπτυξης δάσους Αμπελικού Δήμου Πλωμαρίου
Εργοδότης: Δήμος Πλωμαρίου
Ιδιότητα: Ανάδοχος (100%)
Περίοδος: 01/2009 – 12/2010
Αντικείμενο: Η περιοχή μελέτης είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητη σε πυρκαγιές λόγω του εύφλεκτου χαρακτήρα της βλάστησης (τραχεία πεύκη και αείφυλλα πλατύφυλλα), του πλούσιου ξηροτάπητα και των δυσμενών καιρικών συνθηκών (υψηλές θερμοκρασίες και λίγες βροχοπτώσεις) που επικρατούν κατά τη διάρκεια της θερινής κυρίως περιόδου. Η μελέτη σκοπό είχε την ενίσχυση των συνθηκών αντιπυρικής προστασίας του δάσους Αμπελικού μέσω:

  • Βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών οδών
  • Διάνοιξης δασικών οδών
  • Κατασκευής τεχνικών έργων στις οδούς
  • Οδοστρωσίας
  • Κατασκευής δεξαμενής αντιπυρικής προστασίας
  • Καθαρισμών βλάστησης για την απομάκρυνση
Παραδοτέα: Δασική μελέτη αντιπυρικής προστασίας & οδοποιίας

Προμέτρηση – Τιμολόγιο – Προϋπολογισμός

Σχέδιο & Φάκελος ασφάλειας και υγείας

Τεύχη δημοπράτησης έργου

Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Χάρτες μελέτης

Υπηρεσίες: Τοπογραφική αποτύπωση & χάραξη οδών

Σήμανση θέσεων κατασκευής τεχνικών στο πεδίο

Σύνταξη δασοπονικού χάρτη

Δείκτες: Βελτίωση 8 δασικών οδών, μήκους 24,8km

Διάνοιξη 3 δασικών οδών, μήκους 4,2km