Δίκτυο ύδατος Ι.Μ. Ξενοφώντος


Τίτλος: Αποτύπωση δικτύου μεταφοράς και αποθήκευσης υδάτων δασοκτήματος Ιεράς Μονής Ξενοφώντος Αγίου Όρους
Εργοδότης: Ιερά Μονή Ξενοφώντος Αγίου Όρους
Ιδιότητα: Ανάδοχος (100%)
Περίοδος: 12/2015 – 04/2016
Αντικείμενο: Τοπογραφική αποτύπωση και αναλυτική καταγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του δικτύου μεταφοράς και αποθήκευσης των υδάτων άρδευσης, ύδρευσης και πυρόσβεσης
Παραδοτέα: Διάγραμμα δικτύου μεταφοράς και αποθήκευσης υδάτων (διάταξη και χαρακτηριστικά δικτύου) – Εγχειρίδιο χρήσης

Χάρτης δικτύου μεταφοράς & αποθήκευσης υδάτων

Υπηρεσίες: Τοπογραφική αποτύπωση

Σύνταξη εγχειριδίου χρήσης & αναλυτικών χαρτών του δικτύου

Δείκτες: 27km μήκος δικτύου μεταφοράς ύδατος

90 τμήματα δικτύου (φρεάτια, δεξαμενές, κλπ)