Διαχείριση


Η εταιρεία διαθέτει πολυετή εμπειρία στη δασική διαχείριση εκπονώντας διαχειριστικές μελέτες, μελέτες καλλιέργειας δασών, μελέτες βιολογικής καταπολέμησης ασθενειών δασοπονικών ειδών και εκτελώντας εξειδικευμένες εργασίες δειγματοληψίας δασών για την εκτίμηση του ξυλαποθέματος, της βιομάζας, αλλά και της καύσιμης ύλης.

 

Ενδεικτικά αναφέρονται: