Βιολογική καταπολέμηση έλκους καστανιάς


Τίτλος: Μελέτη βιολογικής καταπολέμησης του έλκους της καστανιάς στα καστανοδάση και καστανεώνες των Νομών Δράμας, Καβάλας, Κιλκίς, Πέλλας, Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Λάρισας, Καρδίτσας, Ιωαννίνων, Άρτας, Εύβοιας, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας και Λακωνίας
Εργοδότης: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων / Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (Ε.Θ.Ι.Α.Γ.Ε.)
Ιδιότητα: Ανάδοχος (100%)
Περίοδος: 05/2006 – 09/2006
Αντικείμενο: Το έλκος της καστανιάς είναι ασθένεια η οποία προκαλείται από τον μύκητα Cryphonectria parasitica και προκαλεί τη νέκρωση τόσο των άγριων όσο και των ήμερων καστανιών. Η μελέτη περιελάμβανε την καταγραφή της προσβολής σε πρεμνοφυώς διαχειριζόμενα δάση καστανιάς και καστανεώνες, τον σχεδιασμό της βιολογικής καταπολέμησής της και την πρόταση δασοκομικών επεμβάσεων για τον περιορισμό της ασθένειας και την ανόρθωση των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων.
Παραδοτέα: Κείμενα μελέτης (γενικό & ειδικό για καθέναν από τους 17 Νομούς)

Γεωχωρική βάση δεδομένων

Παραγωγή χαρτογραφικού υλικού (χάρτες προσανατολισμού & ειδικής περιγραφής συστάδων)

Σχέδιο & Φάκελος ασφάλειας και υγείας

Τεύχη δημοπράτησης

Υπηρεσίες: Συντονισμός & τεχνική υποστήριξη μελέτης

Συνοδές μελέτες / εργασίες: Τοποθέτηση εμβολίων

Δείκτες: 7 περιφέρειες – 17 περιφερειακές ενότητες (πρώην νομοί)

Εμβολιασμοί σε έκταση 1.937ha