Καλλιέργεια δασοπονικών ειδών


Τίτλος: Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων και εξέταση εδαφολογικής καταλληλότητας αγροτικών εκτάσεων σχετικά με την καστανοκαλλιέργεια σε αγροτεμάχια του δήμου Καρδαμύλων νομού Χίου
Εργοδότης: Δήμος Καρδαμύλων
Ιδιότητα: Ανάδοχος (100%)
Περίοδος: 06/2009 – 02/2010
Αντικείμενο: Εξέταση καταλληλότητας αγροτικών γαιών για δάσωση με καστανιά (Castanea sativa), στο πλαίσιο προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης παλαιών ιδιωτικών αγροτικών εκτάσεων στο Δήμο Καρδαμύλων Χίου
Παραδοτέα: Τεχνική έκθεση διαπίστωσης καταλληλότητας

Αποτελέσματα αναλύσεων δειγμάτων εδάφους

Τοπογραφικά διαγράμματα αγροτεμαχίων

Υπηρεσίες: Τοπογραφική αποτύπωση αγροτεμαχίων

Συλλογή δειγμάτων εδάφους από κάθε αγροτεμάχιο και μέτρηση pH

Δείκτες: 44 αγροτεμάχια, συνολικής έκτασης 34.094m2