ΜΠΕ αποκατάστασης παλαιού σκουπιδότοπου


Τίτλος: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων & τεχνικής αποκατάστασης – διαμόρφωσης παλαιού σκουπιδότοπου Νέων Ρόδων Δήμου Σταγείρων – Ακάνθου Ν. Χαλκιδικής
Εργοδότης: Δήμος Σταγείρων – Ακάνθου
Ιδιότητα: Ανάδοχος (100%)
Περίοδος: 09/2003 – 01/2004
Αντικείμενο: Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της αποκατάστασης παλαιού χώρου απόθεσης απορριμμάτων μέσω μέτρων που θα αναβαθμίσουν και θα εξωραΐσουν την περιοχή ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χώρος ανάπαυσης – αναψυχής.

Κατάρτιση σχεδίου αποκατάστασης του χώρου: σκοπός, εργασίες, τεχνική, διαχείριση βιοαερίου, εκλογή ειδών και καθορισμός τεχνικής φύτευσης

Παραδοτέα: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Φυτοτεχνική μελέτη αποκατάστασης (κατηγορία 25)

Σχέδιο & Φάκελος ασφάλειας και υγείας

Τεύχη δημοπράτησης έργου αποκατάστασης

Υπηρεσίες: Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης, εκτίμηση & αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Δείκτες: Έκταση 2ha