ΜΠΕ φράγματος & υδροηλεκτρικού σταθμού


Τίτλος: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατασκευής φράγματος και υδροηλεκτρικού σταθμού στο δασόκτημα της Ιεράς Μονής Ιβήρων Αγίου Όρους
Εργοδότης: Ιερά Μονή Ιβήρων
Ιδιότητα: Ανάδοχος (100%)
Περίοδος: 03/2006 – 12/2006
Αντικείμενο: Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο κατασκευής και λειτουργίας φράγματος και των συνοδών του εγκαταστάσεων στην περιοχή της Ιεράς Μονής Ιβήρων Αγίου Όρους, στην κοίτη του ρέματος Λαδοπόταμου (Ιβηρίτικος Λάκκος), με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, την εξυπηρέτηση αναγκών πυρασφάλειας της περιοχής καθώς και την άρδευση έκτασης περίπου 80 στρεμμάτων.
Παραδοτέα: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Παράρτημα φωτογραφιών & χαρτών

Υπηρεσίες: Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης, αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων, εκτίμηση & αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, πρόταση μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων και κωδικοποίηση αυτών
Δείκτες: Χωμάτινο φράγμα, ύψους 27m, μήκος στη στέψη 65m, πλάτος βάσης 120m και πλάτος στέψης 5m

Συνολική χωρητικότητα ταμιευτήρα 505.000m³