Ανάρτηση Δασικών Χαρτών

Δες τις καταληκτικές ημερομηνίες

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

για την περιοχή σου στον παρακάτω σύνδεσμο

e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Έχεις έννομο συμφέρον ή εμπράγματο δικαίωμα επί εκτάσεως;

Δες το ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ που σε ενδιαφέρει

στον παρακάτω σύνδεσμο

Αναρτημένοι Δασικοί Χάρτες

Είναι η έκταση γραμμοσκιασμένη με πράσινο χρώμα;

Τότε πιθανόν έχεις πρόβλημα γιατί:

Στην έκταση έχει αποδοθεί κάποιος από τους παρακάτω χαρακτήρες

ΔΔ, ΔΑ, ΑΔ, ΧΧ, ΧΑ, ΑΧ, ΑΝ

και πρέπει να δράσεις

  • Απώλεια δυνατότητας άλλης χρήσης επί εκτάσεων με τελεσίδικο δασικό χαρακτήρα στον κυρωμένο δασικό χάρτη
  • Απώλεια αγροτικών επιδοτήσεων επί εκτάσεων με τελεσίδικο δασικό χαρακτήρα στον κυρωμένο δασικό χάρτη
  • Δυνητικά επιστροφή εισπραχθέντων ποσών επιδοτήσεων επί εκτάσεων με κυρωμένο δασικό χαρακτήρα
  • Απώλεια είσπραξης δικαιωμάτων βόσκησης επί εκτάσεων με τελεσίδικο δασικό χαρακτήρα στον κυρωμένο δασικό χάρτη
  • Απώλεια άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς χρήσης ή/και εξαγοράς κυριότητας
1. Αντίρρηση επί του χαρακτήρα της έκτασης
2. Υπαγωγή σε πρόδηλο σφάλμα του δασικού χάρτη
3. Εξαγορά χρήσης ή/και κυριότητας της έκτασης
4. Άλλα διαθέσιμα εργαλεία της δασικής νομοθεσίας
5. Ένταξη στις διατάξεις της νομοθεσίας περί εποικισμού, αποτερματισμένων αγρών, παραχωρητηρίων και ιδιωτικών δασών

για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε:


ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Αιγαίου 102, Τ.Κ. 551 33, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310.989.585, 2310.423.514 Fax: 2310.989.581
eMail: info @ homeotech.gr


Ευάγγελος Φρατζανάς

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αθ. Αργυρού 17, 1ος όροφος, T.K. 62 200, Νιγρίτα Σερρών
Τηλ: 2322.026.115, fax: 2322.020.261, Κιν: 6972.242.125
eMail: vaggelisfrantzanas @ gmail.com