Δασoτεχνικά έργα

Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει το σύνολο των μελετών, εργασιών και έργων που έχει υλοποιήσει η εταιρεία και αφορούν στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Δασική οδοποιία
  • Υποδομές αντιπυρικής προστασίας
  • Δασικοί χάρτες
  • Κτηματογράφηση
  • Τοπογραφικές αποτυπώσεις
  • Αποκατάσταση
  • Φυτοτεχνική διαμόρφωση & έργα πρασίνου
  • Αναψυχή

Τεχνικά έργα

Δασικοί χάρτες & Κτηματογράφηση

Τοπογραφικές αποτυπώσεις