Δημοσιεύσεις

31 άρθρα

Παρουσίαση του LIFE GrIn στην Τουρκία

Στις 19-24 Φεβρουαρίου 2019, στην Τρίγλια της Τουρκίας, πραγματοποιήθηκε η 1η Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ανάπτυξης (European Development Institute – EDI). Τις εργασίες της συνάντησης παρακολούθησαν η Δρ. Αιμιλία Κοντογιάννη και ο  κ. Χρήστος Γεωργιάδης, υπεύθυνοι των Δράσεων του έργου LIFE GrIn, εκπροσωπώντας την εταιρία ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε. Η Δρ. Κοντογιάννη  […]

Εναρκτήρια συνάντηση έργου “MAIL” στις Βρυξέλλες

Στις 16 Ιανουαρίου 2019 στις Βρυξέλλες πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση  του έργου “MAIL” με θέμα τον εντοπισμό των Οριακών Γαιών στην Ευρώπη και την ενίσχυση της συμμετοχής τους στις στρατηγικές δέσμευσης άνθρακα.Στόχος του έργου είναι να εντοπίσει τις οριακές γαίες, να τις κατηγοριοποιήσει και επιπλέον να αξιολογήσει τη δυνατότητα της […]

Εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος LIFE17 στις Βρυξέλλες

Στις 2-3 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του έργου LIFE17 για την Κλιματική Αλλαγή στις Βρυξέλλες στο κτίριο Crowne Plaza Hotel. Η εταιρεία μας, μέσω της εκπροσώπου της κ. Δέσποινας Βλαχάκη, συμμετείχε στην συνάντηση ως εταίρος του Προγράμματος LIFE GrIn «Προώθηση της ενσωμάτωσης πράσινων υποδομών στον αστικό ιστό για […]

Υπογραφή της σύμβασης «Δ7-14-Κατάρτιση δασικών χαρτών Περιφερειακών Ενοτήτων Άνδρου, Πάρου, Νάξου και Δήμου Ιητών»

Στις 23 Αυγούστου 2018 η εταιρεία ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ O.E. , σε σύμπραξη με την εταιρεία ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΕΜΓΕ, υπέγραψε με το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ σύμβαση με τίτλο «Κατάρτιση δασικών χαρτών Περιφερειακών Ενοτήτων Άνδρου, Πάρου, Νάξου και Δήμου Ιητών» και κωδικό Δ7-14. Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η εκπόνηση μελέτης κατάρτισης δασικών χαρτών των Περιφερειακών […]

Έναρξη του προγράμματος LIFE GrIn «Προώθηση της ενσωμάτωσης πράσινων υποδομών στον αστικό ιστό για τη βελτίωση της κυβερνητικής σε σχέση με την κλιματική αλλαγή στις πόλεις»

Το πρόγραμμα LIFE αποτελεί το βασικότερο μέσο χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του περιβάλλοντος. Κύριος στόχος του είναι η συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη και η επίτευξη των σκοπών και στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», στηρίζοντας την εφαρμογή του 7ου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον και άλλες στρατηγικές και […]

«Ανάπτυξη ενός κοινού πρωτοκόλλου για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των πρακτικών διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή» – Επίσκεψη στην πιλοτική περιοχή

Τον Μάιο του 2018 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην πιλοτική περιοχή Vakfikebir της Τραπεζούντας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη ενός κοινού πρωτοκόλλου για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των πρακτικών διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή», το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα EuropeAid που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία. Αν […]

Συμμετοχή στο 2ο Διεθνές Συμπόσιο του Προγράμματος SEEMLA στο πλαίσιο του EUBCE 2018

Στις 15 Μαΐου 2018 πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη το 2ο Διεθνές Συμπόσιο του Προγράμματος Seemla κατά τη διάρκεια του διεθνούς συνεδρίου EUBCE, του 26ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για τη Βιομάζα που διοργάνωσε η ETA Florence. Το συμπόσιο χωρίστηκε σε τρία τμήματα: το πρώτο αφορούσε το έργο SEEMLA και τα ενδιάμεσα αποτελέσματά του, […]

Συμμετοχή στο πρόγραμμα EuropeAid και ολοκλήρωση του 1ου πακέτου εργασίας

Το Δεκέμβριο του 2017 ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 1ο πακέτο εργασίας του έργου «Ανάπτυξη ενός κοινού πρωτοκόλλου για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των πρακτικών διαχείρισης των δασών στις κλιματικές αλλαγές»( “Development of a Common Protocol to Assess the Impact of Forest Management Practices on Climate Change”). Το έργο εντάσσεται στο […]

Συμμετοχή στο 3ημερο εκδηλώσεων του προγράμματος SEEMLA στη Θεσσαλονίκη

Τον Νοέμβριο του 2017 πραγματοποιήθηκε τριήμερο εκδηλώσεων του προγράμματος SEEMLA. Ξεκίνησαν την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace Hotel της Θεσσαλονίκης, με την ημερίδα “Αξιοποίηση των δυνατοτήτων παραγωγής βιομάζας σε οριακές περιοχές στην περιοχή της Μεσογείου”. Το σεμινάριο επικεντρώθηκε σε θέματα όπως η ενέργεια, η βιοενέργεια, η παραγωγή […]

Μεταφoρά εταιρείας σε νέα διεύθυνση

Η εταιρεία ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε. με κριτήριο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων και συνεργατών μεταφέρθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2017 σε νέα γραφεία στη διεύθυνση Αιγαίου 102,  Καλαμαριά Θεσσαλονίκης 1ος όροφος. Τηλέφωνα επικοινωνίας: (+30) 2310989585 και (+30) 2310423514

Συμμετοχή στο πρόγραμμα SEEMLA «Αειφορική εκμετάλλευση βιομάζας για παραγωγή βιοενέργειας από οριακές γαίες»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 3η συνάντηση της ομάδας εργασίας και το σεμινάριο (National workshop) στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος SEEMLA που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη στις 08 & 09/11/2016. Στην συνάντηση συμμετείχε και ο εκπρόσωπος της εταιρείας μας κ. Νικόλαος Γούναρης ως συνεργάτης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ). Το πρόγραμμα […]

Το πρόγραμμα BioEUparks στα 4 καλύτερα του προγράμματος «Intelligent Energy Europe»

Το πρόγραμμα BioEUparks “Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της στερεάς βιομάζας στα Πάρκα της Ε.Ε.”, στο οποίο συμμετείχαν ως εταίροι το Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. και ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης και στο οποίο η εταιρεία μας ενεπλάκη ως εξωτερικός συνεργάτης επιλέχθηκε […]

2ο Φεστιβάλ Ανακύκλωσης Δήμου Θεσσαλονίκης – Ημερίδα με θέμα «Δράσεις Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος»

Στις 12/5/2016 διοργανώθηκε Ημερίδα με θέμα «Δράσεις Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος» στα πλαίσια του 2ου Φεστιβάλ Ανακύκλωσης Δήμου Θεσσαλονίκης. Πραγματοποιήθηκε παρουσίαση από τον Δρ. Παύλο Συμεωνίδη, Πληροφορικό και στέλεχος της Εταιρείας μας, η οποία είχε ως θέμα την «Αρχιτεκτονική των εφαρμογών GreenTree»

Εισήγηση του κ. Νικόλαου Γούναρη στην Ημερίδα & Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα «Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της στερεάς βιομάζας σε Εθνικά Πάρκα της Ε.Ε.»

Στις 26/02/2016 διοργανώθηκε Ημερίδα και Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στα πλαίσια του προγράμματος BIOEUPARKS, με θέμα «Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της στερεάς βιομάζας σε Εθνικά Πάρκα της Ε.Ε.». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο PORTO PALACE HOTEL στην Θεσσαλονίκη. Η εισήγηση του κ. Νικόλαου Γούναρη είχε ως θέμα την «Ανάπτυξη μιας τοπικής εφοδιαστικής αλυσίδας βιομάζας […]

Συνέδριο με θέμα «Βιοποικιλότητα στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου»

Στις 14-15/11/2015 ο Φ.Δ. Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου διοργάνωσε Συνέδριο με θέμα «Βιοποικιλότητα στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου». Στο Συνέδριο έγινε παρουσίαση του Έργου «Καταγραφή και Παρακολούθηση των Τύπων Οικοτόπων και των ειδών Χλωρίδας και Πανίδας των Οδηγιών 92/43 και 79/409» του οποίου η […]