Διαχείριση

Η εταιρεία διαθέτει πολυετή εμπειρία στη δασική διαχείριση εκπονώντας διαχειριστικές μελέτες, μελέτες καλλιέργειας δασών, μελέτες βιολογικής καταπολέμησης ασθενειών δασοπονικών ειδών και εκτελώντας εξειδικευμένες εργασίες δειγματοληψίας δασών για την εκτίμηση του ξυλαποθέματος, της βιομάζας, αλλά και της καύσιμης ύλης.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Διαχειριστική μελέτη δάσους Ι.Μ. Γρηγορίου (2011)
  • Πρόγραμμα «Διαχειριστική πράξη» για τη βελτίωση της οργάνωσης της δασικής διαχείρισης (2010)
  • Βιολογική καταπολέμηση έλκους καστανιάς σε 17 νομούς (2006). Το διάστημα 1998 – 2013 η εταιρεία υλοποίησε μελέτες και εργασίες βιολογικής καταπολέμησης του έλκους της καστανιάς στα καστανοδάση και καστανεώνες συνολικά 28 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας και συμμετείχε στην υλοποίηση του Ολοκληρωμένου προγράμματος βιολογικής καταπολέμησης του έλκους της καστανιάς και διαχείριση της νέας κατάστασης στην περιοχή Maramures της Β. Ρουμανίας στα πλαίσια της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας Ελλάδας-Ρουμανίας.
  • DESURVEY. Εποπτικό Σύστημα για την εκτίμηση και την Παρακολούθηση της Ερημοποίησης (2005 – 2007)
  • Μελέτη Προστασίας και Διαχείρισης Δημόσιου Δασικού Συμπλέγματος Αχλαδοχωρίου – Αγγίστρου – Σιδηροκάστρου Νομού Σερρών, ως υπεργολάβος της εταιρείας Atalay Consult GmbH (2004)
  • Πιλοτική διαχείριση δασών Μαύρης Πεύκης στο πλαίσιο του προγράμματος «LIFE99NAT/GR/006498: Εφαρμογή Διαχειριστικών Σχεδίων στις περιοχές Γράμμου και Ροδόπης» από την οποία προέκυψε και η έκδοση: Κόντος Κ. & Γκατζογιάννης Σ. 2001. Σχέδιο συγκομιδής δασικών προϊόντων Μαύρης Πεύκης των υποτμημάτων (συστάδων) 6α & 5γ της πιλοτικής περιοχής “Σγούρου” Β. Γράμμου. Θεσσαλονίκη. ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ, ΕΘΙΑΓΕ (αυτοτελής έκδοση)
  • GEORANGE. Χρήση μέσων τηλεπισκόπησης στην εκτίμηση και στην αειφόρο διαχείριση Μεσογειακών οικοσυστημάτων” (2002 – 2003)
  • Ανάπτυξη συστήματος βάσεων δεδομένων για τη διαχείριση των δασών (2001)
  • REDMED. Αποκατάσταση υποβαθμισμένων Μεσογειακών νησιωτικών οικοσυστημάτων με τη χρήση προσαρμοσμένου φυτευτικού υλικού (1998 – 2001)