Καλλιέργεια δασοπονικών ειδών

Τίτλος: Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων και εξέταση εδαφολογικής καταλληλότητας αγροτικών εκτάσεων σχετικά με την καστανοκαλλιέργεια σε αγροτεμάχια του δήμου Καρδαμύλων νομού Χίου
Εργοδότης:Δήμος Καρδαμύλων
Ιδιότητα:Ανάδοχος (100%)
Περίοδος:06/2009 – 02/2010
Αντικείμενο:Εξέταση καταλληλότητας αγροτικών γαιών για δάσωση με καστανιά (Castanea sativa), στο πλαίσιο προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης παλαιών ιδιωτικών αγροτικών εκτάσεων στο Δήμο Καρδαμύλων Χίου
Παραδοτέα:Τεχνική έκθεση διαπίστωσης καταλληλότητας

Αποτελέσματα αναλύσεων δειγμάτων εδάφους

Τοπογραφικά διαγράμματα αγροτεμαχίων
Υπηρεσίες:Τοπογραφική αποτύπωση αγροτεμαχίων

Συλλογή δειγμάτων εδάφους από κάθε αγροτεμάχιο και μέτρηση pH
Δείκτες:44 αγροτεμάχια, συνολικής έκτασης 34.094m2