Αντιπυρική προστασία

Η εταιρεία έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση των παρακάτω έργων που σχετίζονται με την πρόληψη, προσομοίωση της συμπεριφοράς και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών: