Εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος LIFE17 στις Βρυξέλλες

Στις 2-3 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του έργου LIFE17 για την Κλιματική Αλλαγή στις Βρυξέλλες στο κτίριο Crowne Plaza Hotel. Η εταιρεία μας, μέσω της εκπροσώπου της κ. Δέσποινας Βλαχάκη, συμμετείχε στην συνάντηση ως εταίρος του Προγράμματος LIFE GrIn «Προώθηση της ενσωμάτωσης πράσινων υποδομών στον αστικό ιστό για τη βελτίωση της κυβερνητικής σε σχέση με την κλιματική αλλαγή στις πόλεις».
Στη συνάντηση παρουσιάσθηκαν και συζητήθηκαν γενικά θέματα που αφορούν στα εξής:
– στην πολιτική και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του προγράμματος LIFE
– στην αλληλεπίδραση των συντονιστών εταίρων με την EASME, καθώς και στην παρακολούθηση και υποστήριξη των Έργων LIFE από την ομάδα ΝΕΕΜΟ
– στις υποχρεώσεις των Έργων LIFE σε οικονομικά και τεχνικά ζητήματα καθώς και ζητήματα που αφορούν στη διάδοση του έργου.
Επίσης, η συνάντηση αυτή αποτέλεσε μία ευκαιρία γνωριμίας με άλλα έργα LIFE που ξεκινούν τώρα και αφορούν θέματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και λειτούργησε ως πλατφόρμα δικτύωσης μεταξύ των συμμετεχόντων έργων που ασχολούνται με κοινά πεδία δράσης.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την σελίδα του προγράμματος: http://lifegrin.gr/el/