Εξειδικευμένο λογισμικό

Η ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ αναπτύσσει εξατομικευμένες και εξειδικευμένες εφαρμογές λογισμικού από το 2013. Ο αρχικός σκοπός ήταν η εύκολη καταχώρηση και οργάνωση του μεγάλου όγκου δεδομένων πεδίου που συγκεντρώνονταν στο πλαίσιο συμβάσεων που είχε αναλάβει.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία υλοποίησε την ανάλυση, αρχιτεκτονική και τον σχεδιασμό εφαρμογών διαχείρισης δεδομένων για να καλύψει τις ανάγκες της εκάστοτε σύμβασης. Έκτοτε αναλαμβάνει εργασίες παρόμοιας φύσης για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Η ομάδα ανάπτυξης των εφαρμογών δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα ώστε τα παραγόμενα προϊόντα να είναι:

  • φιλικά προς τον χρήστη
  • προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες κάθε πελάτη
  • τυποποιημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπουν την εκ παραδρομής καταχώρηση εσφαλμένων τιμών, καθορίζοντας κανόνες επικύρωσης, προεπιλεγμένες τιμές, προαπαιτούμενα πεδία, κλπ

Εφαρμογές

Η ανάγκη καταχώρησης, οργάνωσης και διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων τα οποία συλλέγονται από πολυάριθμους εξειδικευμένους συνεργάτες καθιστά αναγκαία τη χρήση εφαρμογών που επιτρέπουν την ταυτόχρονη online ή δικτυακή πρόσβαση πολλαπλών χρηστών.

Η εταιρεία κατασκευάζει δικτυακές εφαρμογές διαχείρισης δεδομένων είτε για ίδια χρήση, στο πλαίσιο συμβάσεων που υλοποιεί, είτε ως εμπορικά προϊόντα για πελάτες της. Οι φόρμες εισαγωγής περιέχουν συμβουλές (tooltips), οι οποίες δίνουν πληροφορίες στους χρήστες για την ορθή συμπλήρωση κάθε πεδίου τους. Περισσότερες πληροφορίες για τις εφαρμογές αυτές θα βρείτε παρακάτω:

Εποπτεία ορνιθοπανίδας Μ9

Εποπτεία ειδών & Τ.Ο. ΦΔ Δαδιάς

Επίσης, η εταιρεία αναπτύσσει client – server εφαρμογές για την καταγραφή, οργάνωση και ανάλυση περιβαλλοντικών δεδομένων που συλλέγονται στο πεδίο. Οι εφαρμογές αυτές συνοδεύονται από αναλυτικά εγχειρίδια χρήσης και ηλεκτρονική βοήθεια (Online help). Για περισσότερες πληροφορίες: URBAN.FOR.MAS