Ανθρώπινο δυναμικό


Η οργανωτική δομή της εταιρείας περιλαμβάνει τις ομάδες Διοίκησης και Υλοποίησης. Η πρώτη ομάδα αποτελείται από τους δύο ομόρρυθμους εταίρους της ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τον Οικονομικό και Τεχνικό Σχεδιασμό σε επίπεδο εταιρείας αλλά και έργου.

Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει το σύνολο του στελεχιακού δυναμικού της εταιρείας, το οποίο κατανέμεται σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο βρίσκονται οι υπεύθυνοι υλοποίησης έργων και ο υπεύθυνος διαχείρισης υλικολογισμικού, ενώ στο δεύτερο το προσωπικό υποστήριξης.

Εταίροι:

Ονοματεπώνυμο Θέση Εκπαίδευση
Νικόλαος Γούναρης Ομόρρυθμος εταίρος & Διαχειριστής/ Τεχνικός Διευθυντής & Υπεύθυνος δασοτεχνικών έργων Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος
Κωνσταντίνος Κόντος Ομόρρυθμος εταίρος & Διαχειριστής/ Οικονομικός Διευθυντής & Υπεύθυνος περιβαλλοντικών έργων Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος

Στελεχιακό δυναμικό:

 

Ονοματεπώνυμο Θέση Εκπαίδευση
Δέσποινα Μαρία Βλαχάκη Υπεύθυνη οργάνωσης και υλοποίησης έργων – Ειδικός ΣΓΠ Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος, M.Sc. Προστασίας της φύσης & Διαμόρφωσης Δασικού Τοπίου
Λάμπρος Παπαλάμπρος Υπεύθυνος οργάνωσης και υλοποίησης έργων – Ειδικός ΣΓΠ & Τηλεπισκόπησης Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος, M.Sc. Διαχείρισης Φωτογραμμετρικής Παραγωγής και Τηλεπισκόπησης σε περιβάλλον ΣΓΠ
Δρ. Παύλος Συμεωνίδης Πληροφορικός – Διαχειριστής υπολογιστών/δικτύου και αναλυτής/ σχεδιαστής λογισμικού Πληροφορικός, M.Sc. Τεχνολογίας Πληροφοριών (Software engineering), Ph.D. Πληροφορικής
Δρ. Αιμιλία Κοντογιάννη Υπεύθυνη οργάνωσης και υλοποίησης έργων Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος, M.Sc. Προστασίας της φύσης & Διαμόρφωσης Δασικού Τοπίου, Ph.D. Δασολογίας
Έλενα Λουκάκη Τεχνικό προσωπικό/ Περιβαλλοντικά προγράμματα Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος M.Sc.   Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων, M.Sc. Διαχείρισης Άγριας Πανίδας
Λευτέρης Μυστακίδης Τεχνικό προσωπικό/ ΣΓΠ & Δασικές και τεχνικές μελέτες – εργασίες Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος
Παναγιώτης Γιουρέλης Τεχνικό προσωπικό/Δασικές και τεχνικές μελέτες – εργασίες Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος
Αρχοντία Σακελλαρίου Τεχνικό προσωπικό / Μελέτες Αρχιτεκτονικής τοπίου Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος, M.La. Αρχιτέκτων τοπίου
Ινώ Βασιλεία Κορομπόκη Τεχνικό προσωπικό / Περιβαλλοντικά προγράμματα Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος, M.Sc. Αειφορική Διαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων (ειδικότητα Βοτανικής – Γεωβοτανικής)
Στέλλα Μπασδάρα Τεχνικό προσωπικό / Περιβαλλοντικά προγράμματα Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, M.Sc. Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδιασμό και Διαχείριση του Χώρου
Γεωργία Αβραμίδου Τεχνικό προσωπικό / Περιβαλλοντικές και Γεωργικές Μελέτες Γεωπόνος, M.Sc. Αειφορικά γεωργικά συστήματα παραγωγής και κλιματική αλλαγή
Ρακιτζή Χρυσάνθη Γραμματειακή υποστήριξη Μηχανολόγος

 

 

Η εταιρεία έχει επίσης εδραιώσει ένα δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών σε αντικείμενα που άπτονται των τομέων της επαγγελματικής της δραστηριότητας.