Μελέτες

Μια από τις κύριες δραστηριότητες της ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ  είναι η εκπόνηση, ο συντονισμός και η τεχνική υποστήριξη δασικών, περιβαλλοντικών και φυτοτεχνικών μελετών. Από την ίδρυσή της έως σήμερα η εταιρεία έχει εκπονήσει πληθώρα μελετών διαχείρισης & προστασίας δασών, δασικής οδοποιίας, αντιπυρικής προστασίας, έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, κλπ. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία εκπονεί τους παρακάτω τύπους μελετών:

Δασικές

 • Διαχείριση & προστασία δασών
 • Οδοποιία: διάνοιξη, βελτίωση οδών & κατασκευή τεχνικών έργων
 • Αντιπυρική προστασία: κατασκευή υδατοδεξαμενών & δικτύων πυροπροστασίας
 • Δασικοί χάρτες
 • Αναψυχή
 • Αναδασώσεις
 • Διαχείριση βοσκοτόπων
 • Διευθέτηση χειμάρρων
 • Καλλιέργεια δασών
 • Βιολογική καταπολέμηση ασθενειών

Περιβαλλοντικές

 • Ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες
 • Μελέτες εποπτείας και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης προστατευόμενων ειδών και τύπων οικοτόπων
 • Ειδικά διαχειριστικά σχέδια
 • Μελέτες διαχείρισης θήρας
 • Μελέτες Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
 • Ειδικές οικολογικές αξιολογήσεις

Φυτοτεχνικές & Έργων πρασίνου

 • Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης & έργων πρασίνου
 • Μελέτες αποκατάστασης διαταραγμένων περιοχών

Περισσότερες πληροφορίες για τις μελέτες που έχει υλοποιήσει η εταιρεία θα βρείτε στην ενότητα Έργα