Εποπτεία ειδών & Τύπων οικοτόπων

Η ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ υλοποίησε συνολικά 11 προγράμματα εποπτείας ειδών (χλωρίδας, ασπονδύλων, θηλαστικών, ιχθυοπανίδας, ερπετών και αμφιβίων) και τύπων οικοτόπων σε 9 Φορείς Διαχείρισης της Ελλάδας το διάστημα 2012 – 2015.

Επίσης, το διάστημα 4/2014 – 12/2015 εκτέλεσε τον συντονισμό και την τεχνική διεύθυνση της μελέτης 9 για την Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία ήταν ανάδοχος (σε ποσοστό 100%) των παρακάτω συμβάσεων:

 1. Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών χλωρίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή αρμοδιότητας του φορέα διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης
 2. Υποβοήθηση στην αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων του Εθνικού Δρυμού Αίνου
 3. Υποβοήθηση στην αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης συγκεκριμένων ειδών ορνιθοπανίδας εντός της ΖΕΠ του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, καθ’ εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 79/409
 4. Εποπτεία και Αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης Τύπων Οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα.
 5. Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών ασπονδύλων στην περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης

Και ανάδοχος (ως μέλος ένωσης) των παρακάτω συμβάσεων

 1. Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου (90%).
 2. Παρακολούθηση ασπονδύλων στην περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ (46%).
 3. Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών ασπονδύλων κοινοτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου (46%).
 4. Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών θηλαστικών κοινοτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου (46%).
 5. Παρακολούθηση ειδών ορνιθοπανίδας στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας (46%).
 6. Καταγραφή και παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας των Οδηγιών 92/43 και 79/409 στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου (46%).

Για το φωτογραφικό υλικό των Προγραμμάτων Εποπτείας & Τύπων Οικοτόπων ευχαριστούμε θερμά τους συνεργάτες μας: Χ. Θωμά, Δ. Κιούση, Β. Κοντσιώτη, Ε. Κοτσώνα, Β. Μποντζώρλο, Σ. Μπραζιώτη, Α. Ξένο, Θ. Παπαδόπουλο, Λ. Στεφάνου, Ε. Χατζηνίκο και Β. Χριστόπουλο.