Πρώτη συνάντηση του έργου MAIL στη Soria της Ισπανίας

Στις 22 και 23 Οκτωβρίου 2019 στη Σόρια της Ισπανίας πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση στο πλαίσιο του έργου “MAIL” το οποίο έχει ως στόχο τον εντοπισμό, την κατηγοριοποίηση και αξιολόγηση της χρήσης των Οριακών Γαιών ως δεξαμενών άνθρακα στο σύνολο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ομάδα έργου αποτελείται από 6 εταίρους από Ελλάδα (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε.), Πολωνία (Κέντρο Ερευνών Διαστήματος της Πολωνικής Ακαδημίας Επιστημών), Ισπανία (Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο της Βαλένθια & Cesefor Foundation)  και Γερμανία (IABG MBH). Η συνάντηση έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Cesefor, όπου η εταιρεία μας εκπροσωπήθηκε από τον κ. Νικόλαο Γούναρη, τον κ. Λάμπρο Παπαλάμπρο και την κ. Άννα Αργυρούδη.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία “HORIZON 2020”. Συγκεκριμένα ανήκει στην ενότητα Marie Skłodowska-Curie στη δράση RISE (International and inter-sectoral cooperation through the Research and Innovation Staff Exchanges) και η υλοποίηση του βασίζεται σε μετακινήσεις εξειδικευμένου προσωπικού μεταξύ των εταίρων.

Στο πλαίσιο της συνάντησης πραγματοποιήθηκε παρουσίαση και συζήτηση επί των αποτελεσμάτων των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν ως απόρροια των μετακινήσεων του προσωπικού μεταξύ των εταίρων και σχεδιάστηκε το πρόγραμμα μετακινήσεων του επόμενου έτους. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε πιλοτική περιοχή του προγράμματος, κατά την οποία παρουσιάσθηκαν από υπαλλήλους της Δασικής Υπηρεσίας οι προοπτικές χρήσης της περιοχής για μελλοντικές δράσεις δασώσεων που θα εξυπηρετούν τους στόχους του προγράμματος.