Συμμετοχή στην εναρκτήρια συνάντηση του LIFE CLIVUT «Κλιματική αξία των αστικών δέντρων»

Στις 8 και 9 Οκτωβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε στο πανεπιστήμιο της Περούτζια η εναρκτήρια συνάντηση για το πρόγραμμα LIFE CLIVUT «Κλιματική αξία των αστικών δέντρων». Στο πρόγραμμα συμμετέχουν έξι εταίροι από την Ιταλία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικής για τους αστικούς χώρους πρασίνου σε μεσογειακές πόλεις μεσαίου μεγέθους, με βάση τον κοινό σχεδιασμό και τη διαχείριση των χώρων αυτών από επιστήμονες του αστικού σχεδιασμού και την ενεργή συμμετοχή πολιτών και φορέων. Εταίρος του προγράμματος είναι το Εργαστήριο Δασοκομίας του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, με ΕΥ την Καθηγήτρια Θέκλα Τσιτσώνη.
Στη συνάντηση συμμετείχε η εταιρεία ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε. εκπροσωπούμενη από τον κ. Νικόλαο Γούναρη, ως συνεργάτης του Εργαστήριου Δασοκομίας. Ο κ. Γούναρης παρουσίασε το Λογισμικό GreenΤree. Το συγκεκριμένο λογισμικό είναι αποτέλεσμα του ερευνητικού έργου URBANFORMAS που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗΣ και του Εργαστηρίου Δασοκομίας και έχει συγχρηματοδοτηθεί από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Μέσω του συναφούς έργου LIFE CLIVUT θα επιδιωχθεί αφενός η μεταφορά εμπειρίας και η ανταλλαγή γνώσης καθώς και η βελτίωση και η δημιουργία συνεργειών μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων.