Συμμετοχή στο πρόγραμμα SEEMLA «Αειφορική εκμετάλλευση βιομάζας για παραγωγή βιοενέργειας από οριακές γαίες»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 3η συνάντηση της ομάδας εργασίας και το σεμινάριο (National workshop) στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος SEEMLA που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη στις 08 & 09/11/2016. Στην συνάντηση συμμετείχε και ο εκπρόσωπος της εταιρείας μας κ. Νικόλαος Γούναρης ως συνεργάτης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ).

Το πρόγραμμα SEEMLA «Αειφορική εκμετάλλευση βιομάζας για παραγωγή βιοενέργειας από οριακές γαίες» που χρηματοδοτείται από  το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» έχει ως βασικούς στόχους:

 • Τον καθορισμό και την αξιολόγηση των οριακών γαιών στην Ευρώπη και της διαθεσιμότητας τους για παραγωγή βιοενέργειας &
 • Την δημιουργία κατάλληλων εργαλείων αξιολόγησης της διαθεσιμότητας αυτής

Σκοπός του προγράμματος είναι να αξιολογηθεί και να εκτιμηθεί το διαθέσιμο δυναμικό παραγωγής ενέργειας από φυτική βιομάζα σε οριακές γαίες, αποφεύγοντας τις συγκρούσεις με τον αγροδιατροφικό τομέα και διατηρώντας παράλληλα τις εν γένει υπηρεσίες του οικοσυστήματος. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εταίροι από 4 χώρες:

 1. Γερμανία: Οργανισμός Ανανεώσιμων Φυσικών Πόρων (FNR), Ινστιτούτο Ενέργειας και Περιβαλλοντικής Έρευνας Χαιδελβέργης (IFEU) και πανεπιστήμιο  BTU Cottbus-Senftenberg
 2. Ελλάδα: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) και Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης
 3. Ιταλία: Περιβαλλοντική MKO Legambiente
 4. Ουκρανία: Ινστιτούτο Βιοενεργειακών Καλλιεργειών και Ζαχαρότευτλου (IBC&SB) NAAS και εταιρεία Salix Energy Ltd

Το θέμα του σεμιναρίου ήταν: «Εξερευνώντας τις οριακές γαίες για την παραγωγή βιομάζας και βιοενέργειας: Το σενάριο της Ιταλίας». Συμμετείχαν ως κεντρικοί ομιλητές :

 • Antonio Brunori, εκπρόσωπος του Προγράμματος για την ενίσχυση της Δασικής Πιστοποίησης (PEFC)
 • Lorenzo Ciccarese, εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Περιβαλλοντικής Προστασίας και Έρευνας (ISPRA)
 • Olivier Dubois, εκπρόσωπος του Προγράμματος «Climate and Environment Division» – Διεθνής Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO)
 • Massimo Fagnano, Καθηγητής του Πανεπιστημίου της Νάπολη
 • Marco Colangeli, εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος FORBIO – Διεθνής Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO)
 • Stefan Hinterreiter, εκπρόσωπος της Biomassehof Achental GmbH & Co. KG

 

Για περισσότερες πληροφορίες  επισκεφτείτε την σελίδα του προγράμματος: http://seemla.eu/el/