Συμμετοχή στο 2ο Διεθνές Συμπόσιο του Προγράμματος SEEMLA στο πλαίσιο του EUBCE 2018

Στις 15 Μαΐου 2018 πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη το 2ο Διεθνές Συμπόσιο του Προγράμματος Seemla κατά τη διάρκεια του διεθνούς συνεδρίου EUBCE, του 26ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για τη Βιομάζα που διοργάνωσε η ETA Florence. Το συμπόσιο χωρίστηκε σε τρία τμήματα: το πρώτο αφορούσε το έργο SEEMLA και τα ενδιάμεσα αποτελέσματά του, το δεύτερο άλλα έργα σχετικά με τις οριακές γαίες και το τρίτο τις πολιτικές γύρω από τη βιοενέργεια και τις οριακές γαίες. Στην συνάντηση συμμετείχε ο εκπρόσωπος της εταιρείας μας κ. Νικόλαος Γούναρης ως συνεργάτης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ).

Παράλληλα η εταιρεία συμμετείχε στο διεθνές συνέδριο EUBCE εκπροσωπώντας το πρόγραμμα με παρουσίαση και επιστημονική δημοσίευση με τίτλο: Revealing Bioenergy Potentials: Mapping Marginal Lands In Europe – The SEEMLA Approach.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την σελίδα του προγράμματος: http://seemla.eu