Συμμετοχή στο πρόγραμμα EuropeAid και ολοκλήρωση του 1ου πακέτου εργασίας

Το Δεκέμβριο του 2017 ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 1ο πακέτο εργασίας του έργου «Ανάπτυξη ενός κοινού πρωτοκόλλου για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των πρακτικών διαχείρισης των δασών στις κλιματικές αλλαγές»( “Development of a Common Protocol to Assess the Impact of Forest Management Practices on Climate Change”). Το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα EuropeAid, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία ως τμήμα του προγράμματος «Ανάπτυξη δυνατοτήτων στον τομέα της κλιματικής αλλαγής στην Τουρκία» (Capacity Building in the Field of Climate Change in Turkey Grant Scheme).

Το έργο υλοποιείται από δύο εταίρους: τη Σχολή Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) από την Ελλάδα και τη Σχολή Δασολογίας του Τεχνικού Πανεπιστημίου Karadeniz Τραπεζούντας από την Τουρκία. Η κ. Δέσποινα Βλαχάκη, στέλεχος της εταιρείας, συμμετέχει στο πρόγραμμα ως υποψήφια διδάκτορας του ΔΠΘ.

Σκοπός του έργου είναι να διερευνήσει και να ενισχύσει τη συμβολή των τεχνητών δασών στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής μέσω της λειτουργίας τους ως αποθήκες άνθρακα (carbon sinks). Η διάρκεια του έργου είναι 1 έτος (15/9/2017 έως 14/09/2018),

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: http://europeaid-ktu.duth.gr/