Συνέδριο με θέμα «Βιοποικιλότητα στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου»

Στις 14-15/11/2015 ο Φ.Δ. Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου διοργάνωσε Συνέδριο με θέμα «Βιοποικιλότητα στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου». Στο Συνέδριο έγινε παρουσίαση του Έργου «Καταγραφή και Παρακολούθηση των Τύπων Οικοτόπων και των ειδών Χλωρίδας και Πανίδας των Οδηγιών 92/43 και 79/409» του οποίου η Εταιρεία μας ήταν Ανάδοχος. Η παρουσίαση έγινε από τον κ. Χρήστο Βλάχο, Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου. Στην Εκδήλωση συμμετείχε ο κ. Κωνσταντίνος Κόντος, Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας.