«Ανάπτυξη ενός κοινού πρωτοκόλλου για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των πρακτικών διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή» – Επίσκεψη στην πιλοτική περιοχή

Τον Μάιο του 2018 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην πιλοτική περιοχή Vakfikebir της Τραπεζούντας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη ενός κοινού πρωτοκόλλου για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των πρακτικών διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή», το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα EuropeAid που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία.

Αν και οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν ιδανικές πραγματοποιήθηκε από τους υπεύθυνους Καθηγητές Nuray Misir και Mehmet Misir, και μεταπτυχιακούς φοιτητές

της Σχολή Δασολογίας του Τεχνικού Πανεπιστημίου Karadeniz Τραπεζούντας, επίδειξη της μεθοδολογίας συλλογής δεδομένων πεδίου για την εκτίμηση του δεσμευμένου άνθρακα σε δάση οξυάς της περιοχής, με την υποστήριξη προσωπικού της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας.

Στην επίσκεψη στην πιλοτική περιοχή Vakfikebir συμμετείχε η κ. Δέσποινα Βλαχάκη, στέλεχος της εταιρείας, ως υποψήφια διδάκτορας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Την τρέχουσα περίοδο πραγματοποιείται ανάλυση των δεδομένων πεδίου και ανάπτυξη πρωτοκόλλων για τη διαχείριση των δασών με σκοπό την ενίσχυση της λειτουργίας τους ως αποθήκες άνθρακα. Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα παρουσιαστούν σε ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στην Τραπεζούντα, υπό τη διοργάνωση του Τεχνικού Πανεπιστημίου Karadeniz.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: http://europeaid-ktu.duth.gr/