Τεχνικά έργα

Περιλαμβάνουν τη μελέτη ή/ και επίβλεψη τεχνικών έργων που αποβλέπουν στην προστασία και ανάπτυξη δασών και στην αναβάθμιση – αποκατάσταση διαταραγμένων περιοχών. Ενδεικτικά  αναφέρονται κάποια από τα σημαντικότερα έργα της εταιρείας: