Ανακατασκευή ταμιευτήρα Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρα

Τίτλος:Μελέτη ανακατασκευής – βελτίωσης λειτουργικότητας ταμιευτήρα αντιπυρικής προστασίας δασοκτήματος Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους
Εργοδότης:Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους
Ιδιότητα:Ανάδοχος (100%)
Περίοδος:10/2010 – 02/2012
Αντικείμενο:Σχεδιασμός έργων για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του ταμιευτήρα:
 
i) Στεγανοποίηση του σώματος του φράγματος και απομάκρυνση φερτών υλικών που έχουν επικαθήσει στον πυθμένα του

ii) Κατασκευή προδεξαμενής για τη συγκράτηση των φερτών πριν την είσοδό τους στον ταμιευτήρα

iii) Κατασκευή αγωγού δικτύου που θα συνδέει τον ταμιευτήρα με το δίκτυο ύδρευσης της Μονής και συνοδών έργων για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών του υπάρχοντος οδικού δικτύου και την αισθητική αναβάθμιση του χώρου
Παραδοτέα:Τεχνική μελέτη  

Παράρτημα υδραυλικής επίλυσης

Προμέτρηση – τιμολόγιο – προϋπολογισμός

Τεχνικά σχέδια & χάρτες

Σχέδιο & Φάκελος ασφάλειας και υγείας
Υπηρεσίες:Τοπογραφική αποτύπωση ταμιευτήρα και της περιοχής γύρω από αυτόν
 
Συνοδές μελέτες / εργασίες: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου
Δείκτες:Χωρητικότητα ταμιευτήρα 12.200m3  

585m οδικού δικτύου