Διάνοιξη οδού Ι.Μ.Γρηγορίου

Τίτλος:Διάνοιξη Αντιπυρικής Οδού “Μύλος – Γαβανούδι” Μήκους 9+564 Χλμ και Κατασκευή Τεχνικών στο Δασόκτημα της Ι.Μ.Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους
Εργοδότης:Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους Άθω
Ιδιότητα:Ανάδοχος (100%)
Περίοδος:2007
Αντικείμενο:Διάνοιξη δασικής οδού για τη σύνδεση του Μοναστηριού με το δασόκτημα της Ι. Μ. Οσίου Γρηγορίου και αφετέρου τη σύνδεση του Μοναστηριού με το υπάρχον δασικό δίκτυο του Αγίου Όρους για την πρόσβαση σ’ αυτό οδικά από όμορες Μονές. Η Μονή Οσίου Γρηγορίου ήταν το μοναδικό Μοναστήρι στην κοινότητα του Αγίου Όρους που δεν είχε οδική πρόσβαση και η προσέγγιση σε αυτήν γινόταν είτε από τη θάλασσα, είτε μέσω μονοπατιών. Η αδυναμία πρόσβασης περιόριζε σημαντικά τη δυνατότητα επόπτευσης του δάσους καθώς και επέμβασης για την καταστολή δασικών πυρκαγιών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την πυρκαγιά του 1990 που απείλησε το Μοναστήρι.
Παραδοτέα:Τροποποίηση τεχνικής μελέτης διάνοιξης δασικής οδού (αλλαγή χάραξης, βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών και επαναπροσδιορισμός θέσεων τεχνικών έργων)  

Προμέτρηση – τιμολόγιο – προϋπολογισμός
Υπηρεσίες:Σύνταξη τροποποίησης μελέτης
 
Επίβλεψη και επιμέτρηση εργασιών διάνοιξης και κατασκευής τεχνικών έργων

Συνοδές μελέτες / εργασίες: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου
Δείκτες: Μήκος οδού 9+564 Χλμ  

18 τεχνικά έργα (ρείθρα, οχετοί, γέφυρες)