Τεχνική & Οικονομική συμβουλευτική

Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες συμβούλου και υποστήριξης σε τεχνικά, διοικητικά και οικονομικά θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, ως δασικός σύμβουλος της Δασικής Εφορείας του Αγίου Όρους η ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ ήταν υπεύθυνη για:

  • Τον έλεγχο και τη θεώρηση δασικών μελετών που αφορούσαν έργα εντός Αγίου Όρους, εξετάζοντας την πληρότητά τους και την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών που ισχύουν για τη σύνταξή τους
  • Τη γνωμοδότηση επί της σκοπιμότητας κατασκευής έργων, εξετάζοντας τη θέση του έργου (ιδιοκτησιακό καθεστώς, χρήση γης, κλπ), την αναγκαιότητα του έργου και τις πιθανές επιπτώσεις του στο φυσικό περιβάλλον
  • Την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για όλα τα ζητήματα της Δασικής Εφορείας (ενδεικτικά: αντιπυρική προστασία, διαχείριση δασών και προστατευόμενων περιοχών)
  • Την ανάλυση του κόστους παραγωγής προϊόντων τεχνικής ξυλείας καστανιάς στο Άγιο Όρος
  • Τη σύνταξη εκθέσεων αυτοψίας και τον χαρακτηρισμό εκτάσεων περιοχών εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών σε 25 μεγάλα εγκαθιδρύματα του Αγίου Όρους

Ως σύμβουλος της Ιεράς Μονής Ιβήρων Αγίου Όρους, η εταιρεία έχει αναλύσει τις προσόδους με βάση σενάρια διαχείρισης του μοναστηριακού δάσους Νταμπίζ Χαλκιδικής έχει υπολογίσει το ύψος της αποζημίωσης για την απαλλοτρίωση 937.466,92 τ.μ. του παραπάνω δάσους για τις ανάγκες εξορυκτικής διαδικασίας της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. στην περιοχή «Σκουριές».

Η εταιρεία επίσης έχει συντάξει πληθώρα τεχνικών εκθέσεων που αφορούν έκτακτες καρπώσεις, φωτοερμηνείες, δασώσεις αγρών, απαλλοτριώσεις, κ.ά.