Τοπογραφικές αποτυπώσεις

Οι εργασίες αυτές έχουν κύριο αντικείμενο την τοπογραφική αποτύπωση εκτάσεων και την ανάλυση των δεδομένων που προκύπτουν από αυτήν. Περιλαμβάνουν εργασίες επιμέτρησης δασικών οδών, αποτυπώσεις εκτάσεων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, οριοθετήσεις ρεμάτων, κ.α.

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες από τις εργασίες που έχει υλοποιήσει η ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ: