Δίκτυο ύδατος Ι.Μ. Ξενοφώντος

Τίτλος:Αποτύπωση δικτύου μεταφοράς και αποθήκευσης υδάτων δασοκτήματος Ιεράς Μονής Ξενοφώντος Αγίου Όρους
Εργοδότης:Ιερά Μονή Ξενοφώντος Αγίου Όρους
Ιδιότητα:Ανάδοχος (100%)
Περίοδος:12/2015 – 04/2016
Αντικείμενο:Τοπογραφική αποτύπωση και αναλυτική καταγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του δικτύου μεταφοράς και αποθήκευσης των υδάτων άρδευσης, ύδρευσης και πυρόσβεσης
Παραδοτέα:Διάγραμμα δικτύου μεταφοράς και αποθήκευσης υδάτων (διάταξη και χαρακτηριστικά δικτύου) – Εγχειρίδιο χρήσης  

Χάρτης δικτύου μεταφοράς & αποθήκευσης υδάτων
Υπηρεσίες: Τοπογραφική αποτύπωση  

Σύνταξη εγχειριδίου χρήσης & αναλυτικών χαρτών του δικτύου
Δείκτες:27km μήκος δικτύου μεταφοράς ύδατος  

90 τμήματα δικτύου (φρεάτια, δεξαμενές, κλπ)