Το πρόγραμμα BioEUparks στα 4 καλύτερα του προγράμματος «Intelligent Energy Europe»

Το πρόγραμμα BioEUparks “Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της στερεάς βιομάζας στα Πάρκα της Ε.Ε.”, στο οποίο συμμετείχαν ως εταίροι το Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. και ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης και στο οποίο η εταιρεία μας ενεπλάκη ως εξωτερικός συνεργάτης επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ένα από τα τέσσερα (μεταξύ 47 προγραμμάτων) καλύτερα παραδείγματα εφαρμογής πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πράξη.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα παρουσιαστούν στις 6 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, στα πλαίσια ημερίδας που διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τίτλο «Bioenergy in the EU: Converting policies into impacts». Σκοπός της ημερίδας είναι να αξιολογήσει το αντίκτυπο και την επιτυχία των 47 προγραμμάτων βιοενέργειας που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Intelligent Energy Europe.

http://www.bioeuparks.eu/el/node/198