Εισήγηση του κ. Νικόλαου Γούναρη στην Ημερίδα με θέμα «Προσεγγίσεις και μέθοδοι προσαρμογής των πόλεων στην κλιματική αλλαγή»


Στις 05/06/2015 πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης εισήγηση του κ. Νικόλαου Γούναρη στην Ημερίδα με θέμα «Προσεγγίσεις και μέθοδοι προσαρμογής των πόλεων στην κλιματική αλλαγή». Η Ημερίδα οργανώθηκε στα πλαίσια του Έργου «Δημιουργία ολοκληρωμένου προτύπου συστήματος για την κυβερνητική στη διαχείριση της αστικής δασοπονίας και την προσαρμογή των πόλεων στην κλιματική αλλαγή (URBAN.FOR.MAS)», στο οποίο η Εταιρεία ήταν Ανάδοχος.