Η εταιρία ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ ΟΕ αναζητά δασολόγο, δασοπόνο ή μηχανικό περιβάλλοντος

Η εταιρία ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ ΟΕ με έδρα στη Θεσσαλονίκη, αναζητά δασολόγο, δασοπόνο ή μηχανικό περιβάλλοντος για συνεργασία τουλάχιστον 2 ετών πλήρους απασχόλησης.

Προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ της χώρας ή ισοδύναμου του εξωτερικού
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας
  • Σχετικά καλή γνώση προγραμμάτων Η/Υ (ARC GIS, AUTOCAD, Office)
  • Σχετική εμπειρία σε εργασίες πεδίου οποιασδήποτε δασικής ή τεχνικής ή φυτοτεχνικής μελέτης ή έργου