Αναδασώσεις


Καλλιέργεια δασοπονικών ειδών

Τίτλος: Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων και εξέταση εδαφολογικής καταλληλότητας αγροτικών εκτάσεων σχετικά με την καστανοκαλλιέργεια σε αγροτεμάχια του δήμου Καρδαμύλων νομού Χίου Εργοδότης: Δήμος Καρδαμύλων Ιδιότητα: Ανάδοχος (100%) Περίοδος: 06/2009 – 02/2010 Αντικείμενο: Εξέταση καταλληλότητας αγροτικών γαιών για δάσωση με καστανιά […]