Αναψυχή


Δίκτυο Παρεμβάσεων Κοπατσινού

Τίτλος: Μελέτη Ολοκληρωμένου δικτύου παρεμβάσεων για την αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή του Κοπατσινού ποταμού στο Δ. Δ. Βέργης Εργοδότης: Δήμος Βισαλτίας Ιδιότητα: Ανάδοχος (100%) της δασικής, φυτοτεχνικής και περιβαλλοντικής μελέτης Περίοδος: 05/2007 – 11/2009 Αντικείμενο: Αντικείμενο […]