Δασοτεχνικά Έργα


Δίκτυο ύδατος Ι.Μ. Ξενοφώντος

Τίτλος: Αποτύπωση δικτύου μεταφοράς και αποθήκευσης υδάτων δασοκτήματος Ιεράς Μονής Ξενοφώντος Αγίου Όρους Εργοδότης: Ιερά Μονή Ξενοφώντος Αγίου Όρους Ιδιότητα: Ανάδοχος (100%) Περίοδος: 12/2015 – 04/2016 Αντικείμενο: Τοπογραφική αποτύπωση και αναλυτική καταγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του δικτύου μεταφοράς και αποθήκευσης […]


Οριοθέτηση «Μεγάλου Ρέματος»

Τίτλος: Οριοθέτηση «Μεγάλου Ρέματος» της περιοχής Αγίου Παντελεήμονα ΔΔ Θερμών Δήμου Νιγρίτας Εργοδότης: Δήμος Νιγρίτας Ιδιότητα: Ανάδοχος (100%) Περίοδος: 03/2010 – 01/2011 Αντικείμενο: Οριοθέτηση του κατώτερου τμήματος της ορεινής κοίτης του «Μεγάλου Ρέματος (Γκουλιαμαράκα)», η οποία περιελάμβανε τις παρακάτω εργασίες: […]


Δίκτυο δασικών δρόμων περιαστικού δάσους Σέιχ Σου

Τίτλος: Επιμέτρηση Δασικών Δρόμων Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης Σέιχ Σου Εργοδότης: Δασαρχείο Θεσσαλονίκης / Λ. Στυλιανίδης – Υιοί Χριστόφορου Καιρίδη Ο.Ε. Ιδιότητα: Υπεργολάβος Αναδόχου Περίοδος: 06/2009 – 07/2011 Αντικείμενο: Επιμέτρηση έργου βελτίωσης τμήματος του δασικού αντιπυρικού οδικού δικτύου του περιαστικού δάσους […]


Αποτερματισμός δασοκτημάτων

Τίτλος: Οριοθέτηση έκτασης της Ιεράς Σκήτης Κοιμήσεως της Θεοτόκου –   Βογορόδιτσα Εργοδότης: Ιερά Μονή Παντοκράτορος Αγίου Όρους Ιδιότητα: Ανάδοχος (100%) Περίοδος: 11/2011 – 07/ 2012 Αντικείμενο: Πρόταση οριοθέτησης Σκήτης με βάση σχετικό κείμενο οριοθέτησης του έτους 1861, ζεύγος αεροφωτογραφιών έτους […]


Σχέδιο προστασίας δάσους Αμπελικού

Τίτλος: Σχέδιο προστασίας και ανάπτυξης δάσους Αμπελικού Δήμου Πλωμαρίου Εργοδότης: Δήμος Πλωμαρίου Ιδιότητα: Ανάδοχος (100%) Περίοδος: 01/2009 – 12/2010 Αντικείμενο: Η περιοχή μελέτης είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητη σε πυρκαγιές λόγω του εύφλεκτου χαρακτήρα της βλάστησης (τραχεία πεύκη και αείφυλλα πλατύφυλλα), του […]


Διάνοιξη οδού Ι.Μ.Γρηγορίου

Τίτλος: Διάνοιξη Αντιπυρικής Οδού “Μύλος – Γαβανούδι” Μήκους 9+564 Χλμ και Κατασκευή Τεχνικών στο Δασόκτημα της Ι.Μ.Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους Εργοδότης: Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους Άθω Ιδιότητα: Ανάδοχος (100%) Περίοδος: 2007 Αντικείμενο: Διάνοιξη δασικής οδού για τη σύνδεση […]


Τεχνικά έργα

Περιλαμβάνουν τη μελέτη ή/ και επίβλεψη τεχνικών έργων που αποβλέπουν στην προστασία και ανάπτυξη δασών και στην αναβάθμιση – αποκατάσταση διαταραγμένων περιοχών. Ενδεικτικά  αναφέρονται κάποια από τα σημαντικότερα έργα της εταιρείας: Μελέτη ανακατασκευής – βελτίωσης λειτουργικότητας ταμιευτήρα αντιπυρικής προστασίας δασοκτήματος […]


Τεχνική & Οικονομική συμβουλευτική

Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες συμβούλου και υποστήριξης σε τεχνικά, διοικητικά και οικονομικά θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, ως δασικός σύμβουλος της Δασικής Εφορείας του Αγίου Όρους η ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ ήταν υπεύθυνη για: Τον έλεγχο και τη […]


Δασoτεχνικά έργα

Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει το σύνολο των μελετών, εργασιών και έργων που έχει υλοποιήσει η εταιρεία και αφορούν στις παρακάτω κατηγορίες: Δασική οδοποιία Υποδομές αντιπυρικής προστασίας Δασικοί χάρτες Κτηματογράφηση Τοπογραφικές αποτυπώσεις Αποκατάσταση Φυτοτεχνική διαμόρφωση & έργα πρασίνου Αναψυχή Τεχνικά έργα […]