Δασικό Κτηματολόγιο


Υπογραφή της σύμβασης «Δ7-14-Κατάρτιση δασικών χαρτών Περιφερειακών Ενοτήτων Άνδρου, Πάρου, Νάξου και Δήμου Ιητών»

Στις 23 Αυγούστου 2018 η εταιρεία ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ O.E. , σε σύμπραξη με την εταιρεία ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΕΜΓΕ, υπέγραψε με το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ σύμβαση με τίτλο «Κατάρτιση δασικών χαρτών Περιφερειακών Ενοτήτων Άνδρου, Πάρου, Νάξου και Δήμου Ιητών» και κωδικό Δ7-14. Αντικείμενο της […]


URBAN.FOR.MA.S.

Τίτλος: Δημιουργία ολοκληρωμένου προτύπου συστήματος για την κυβερνητική στη διαχείριση της αστικής δασοπονίας και την προσαρμογή των πόλεων στην κλιματική αλλαγή (URBAN.FOR.MAS) Εργοδότης: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Ιδιότητα: Ανάδοχος (100%) Περίοδος: 12/2012 – 10/2015 Αντικείμενο: […]


Δ5-08

Τίτλος: Δ5-08: Μελέτη Κατάρτισης Δασικών Χαρτών στις προκαποδιστριακές Κοινότητες Νεοχωρίου, Επταμύλων και Λευκώνος της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Εργοδότης: Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε. Ιδιότητα: Ανάδοχος (100%) Περίοδος: 09/2013 – 06/2016 Αντικείμενο: Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η […]


Δασικοί χάρτες & Κτηματογράφηση

Η ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ αναδείχθηκε το 2013 ανάδοχος της σύμβασης Δ5-08: «Μελέτη Κατάρτισης Δασικών Χαρτών στις προκαποδιστριακές Κοινότητες Νεοχωρίου, Επταμύλων και Λευκώνος της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». Το εταιρεία έχει επίσης εργαστεί ως υπεργολάβος στις παρακάτω συμβάσεις κατάρτισης δασικών χαρτών: […]