Δασικές Μελέτες


Διαχειριστικό σχέδιο Χελμού – Βουραϊκού

Τίτλος: Διαχειριστικό Σχέδιο Προστατευόμενης Περιοχής Φορέα Διαχείρισης Χελμού – Βουραϊκού Εργοδότης: Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου Δυτ. Ελλάδας &Ιονίου – Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Ιδιότητα: Ανάδοχος (100%) της περιβαλλοντικής μελέτης Περίοδος: 04/2015 – 07/2015 Αντικείμενο: Γενικός σκοπός […]