Δασικές πυρκαγιές


Δίκτυο ύδατος Ι.Μ. Ξενοφώντος

Τίτλος: Αποτύπωση δικτύου μεταφοράς και αποθήκευσης υδάτων δασοκτήματος Ιεράς Μονής Ξενοφώντος Αγίου Όρους Εργοδότης: Ιερά Μονή Ξενοφώντος Αγίου Όρους Ιδιότητα: Ανάδοχος (100%) Περίοδος: 12/2015 – 04/2016 Αντικείμενο: Τοπογραφική αποτύπωση και αναλυτική καταγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του δικτύου μεταφοράς και αποθήκευσης […]


Τεχνική & Οικονομική συμβουλευτική

Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες συμβούλου και υποστήριξης σε τεχνικά, διοικητικά και οικονομικά θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, ως δασικός σύμβουλος της Δασικής Εφορείας του Αγίου Όρους η ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ ήταν υπεύθυνη για: Τον έλεγχο και τη […]


Επενδυτικά σχέδια πρωτογενούς τομέα

Η εταιρεία έχει συντάξει τους Φακέλους Υποψηφιότητας για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων του πρωτογενούς τομέα στα παρακάτω χρηματοδοτικά μέσα: Μέτρο 4.2. Προστασία και αξιοποίηση δασών – Δράσεις μη δημόσιας δασοπονίας ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2000-2006 για τους Δήμους Ομηρούπολης Π.Ε. Χίου […]


EUFOFINET

Τίτλος: Εκπόνηση σχεδίων δράσης & αρχείων μεταφοράς καλής πρακτικής, μελέτη, διαχείριση, επίβλεψη και διάχυση καλών πρακτικών στο πλαίσιο Προγράμματος INTERREG IVc του έργου: «0998C3 EUROPEAN FOREST FIRE NETWORKS (EUFOFINET)» Εργοδότης: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου Ιδιότητα: Ανάδοχος (100%) Περίοδος: 5/2012 […]


Διαχείριση κινδύνων στο Άγιο Όρος

Τίτλος: Μελέτη βελτίωσης της αποτελεσματικότητας αντιπυρικής προστασίας και της ικανότητας διαχείρισης κρίσεων στην Χερσόνησο Άθω Εργοδότης: Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους Άθω Ιδιότητα: Ανάδοχος (100%) Περίοδος: 9/2008 – 5/2010 Αντικείμενο: Το μεγάλο ποσοστό δασοκάλυψης της περιοχής μελέτης, σε συνδυασμό με τις […]


ΣΙΘΩΝ

Τίτλος: Εφαρμογή και αξιολόγηση επίγειων και εναέριων μεθόδων τηλεματικής στον έγκαιρο εντοπισμό – αναγγελία – παρακολούθηση των δασικών πυρκαγιών – ΣΙΘΩΝ Εργοδότης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) / ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. – ΙΔΕΘ Ιδιότητα: Εξωτερικός συνεργάτης Περίοδος: 7/2003 – 6/2006 Αντικείμενο: […]


Αντιπυρική προστασία

Η εταιρεία έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση των παρακάτω έργων που σχετίζονται με την πρόληψη, προσομοίωση της συμπεριφοράς και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών: Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση Δασικών Πυρκαγιών INTERREG IVc: 0998C3 European Forest Fire Networks – […]