Διαχείριση βοσκοτόπων


Διαχείριση ορεινών βοσκοτόπων

Τίτλος: Μελέτη Διαχείρισης Ορεινών Βοσκοτόπων Δήμου Φιλίππων Νομού Καβάλας Εργοδότης: Δήμος Φιλίππων Ιδιότητα: Ανάδοχος (100%) Περίοδος: 11/2008 – 03/2009 Αντικείμενο: Σύνταξη ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης των βοσκούμενων εκτάσεων του Δήμου Φιλίππων με βασικούς άξονες την ορθολογική κατά χώρο βόσκηση των ζώων […]