Επενδυτικά Σχέδια


Επενδυτικά σχέδια πρωτογενούς τομέα

Η εταιρεία έχει συντάξει τους Φακέλους Υποψηφιότητας για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων του πρωτογενούς τομέα στα παρακάτω χρηματοδοτικά μέσα: Μέτρο 4.2. Προστασία και αξιοποίηση δασών – Δράσεις μη δημόσιας δασοπονίας ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2000-2006 για τους Δήμους Ομηρούπολης Π.Ε. Χίου […]


Υπηρεσίες συμβούλου

Η ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ ιδρύθηκε αρχικά ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών συμβούλου και τεχνικής υποστήριξης σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, δραστηριότητα την οποία συνεχίζει έως σήμερα. Απευθύνεται σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (πανεπιστημιακά ιδρύματα, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεις, ιδιώτες δασοκτήμονες, κλπ.) στους οποίους παρέχει […]