Ευρωπαϊκά Προγράμματα


BIOEUPARKS

Τίτλος: Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της στερεάς βιομάζας στα Πάρκα της Ε.Ε. (BIOEUPARKS) Εργοδότης: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Ιδιότητα: Εξωτερικός συνεργάτης Περίοδος: 07/2013 – 01/2016 Αντικείμενο: Προώθηση της τοπικής διανομής της βιομάζας που προέρχεται από αειφόρο διαχείριση των δασών και των γεωργικών […]


EUFOFINET

Τίτλος: Εκπόνηση σχεδίων δράσης & αρχείων μεταφοράς καλής πρακτικής, μελέτη, διαχείριση, επίβλεψη και διάχυση καλών πρακτικών στο πλαίσιο Προγράμματος INTERREG IVc του έργου: «0998C3 EUROPEAN FOREST FIRE NETWORKS (EUFOFINET)» Εργοδότης: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου Ιδιότητα: Ανάδοχος (100%) Περίοδος: 5/2012 […]


LIFE07NAT Πίνδος/ Γρεβενά

Τίτλος: LIFE07 NAT/GR/000291 Εφαρμογή δράσεων διαχείρισης για την προστασία της καφέ αρκούδας Ursus arctos* και του οικότοπου προτεραιότητας μαύρης πεύκης Pinus nigra 9530* στη Βόρεια Πίνδο, Νομαρχία Γρεβενών Εργοδότης: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών Ιδιότητα: Εξωτερικός συνεργάτης Περίοδος: 08/2009 – 01/2010 Αντικείμενο: […]


LIFE03NAT Υγρότοπος Άγρα

Τίτλος: LIFE03 NAT/GR/000092 Υλοποίηση Μέτρων Διαχείρισης στον υγρότοπο Άγρα Εργοδότης: Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (Ε.Θ.Ι.Α.Γ.Ε.) Ιδιότητα: Εξωτερικός συνεργάτης Περίοδος: 06/2004 – 03/2005 Αντικείμενο: Σύνταξη μελέτης εγκατάστασης/αποκατάστασης της παρόχθιας βλάστησης στον πυρήνα του υγροβιότοπου Άγρα-Βρυττών-Νησίου. Οι προδιαγραφές της μελέτης καθορίσθηκαν με […]


LIFE03NAT Δάση Q. frainetto Αγίου Όρους

Τίτλος: LIFE03 NAT/GR/000093 Ανόρθωση υποβαθμισμένων πρεμνοφυών συστάδων Quercus frainetto (χνοώδους δρυός) (9280) και Quercus ilex (αριάς) (9340) σε υψηλό δάσος Εργοδότης: Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) / Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους Άθω Ιδιότητα: Εξωτερικός συνεργάτης Περίοδος: 10/2003 – 12/2006 […]


Προγράμματα

Η ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε νέους τομείς έρευνας και καινοτομίας συμμετέχοντας στη συγκρότηση προτάσεων και υλοποίηση προγραμμάτων που λαμβάνουν χρηματοδότηση από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους. Σε εθνικό επίπεδο, τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν αναβάθμιση των δυνατοτήτων της εταιρείας καθώς […]